Materiály k ČZ

(aktualizováno pro rok 2014, časem se materiály ještě rozšíří)

Světluškovský lesní kurz 2017 funguje na kompetenčnímu modelu ČZ, tudíž jednotlivé obory nejsou takto striktně ohraničeny a jména garantů jsou spíše orientační. Garanty jednotlivých kompetencí najdete v kurzovní Cestičce.

Příručka k ček atelské zkoušce (4.vydání) 
- spíše jen k přehledu a doplnění materiálů poskytnutých na kurzu

Myšlenkové základy (garant Šárka)
Myšlenkové základy a historie skautingu; Skautský slib
 

Úvod do pedagogiky a psychologie (garant Mája)
Psychomotoricky vyvoj;


Zdravověda (garant Magda externě)
 Zdravověda - stará skripta; Guidelines2010 (nejnovější KPR)

Základy hospodaření (garant Máňa)
Hospodaření - skripta od Kecky (2011, stále platný obsah), Prvotní doklady