Ronja - Jana Starcová

Co dělá na kurzu: zdravověda,mezinárodní dimenze, hry

Kdo jsem?
Pocházím z jihočeského města České Budějovice. Zde také chodím na střední zdravotnickou školu, která mě velmi baví. Zdravověda je mou velkou láskou. Proto bych se práci ve zdravotnictví chtěla věnovat i v budoucnu. Mezi mé koníčky patří převážně hudba. Hraji na tenorovou flétnu, klávesy, zpívám ve sboru a komorním souboru. A mým posledním koníčkem je samosebou skauting.
 
Já a skaut?
Vše to začalo na skutské pouti v dubnu roku 2005. Bylo mi sice teprve 6 let ale už tehdy jsem věděla že do skauta chci. Začala jsem tedy chodit do 1. dívčího oddílu České Budějovice. Od 15 let se podílím na vedení schůzek. Nejdřív jsem vedla pouze světlušky ale v letošním roce vedu družinu světlušek a skautek.
 
Já a S větluškovský lesní kurz?
Kurz jsem měla vybraný již 2 roky před tím, než jsem se ho zúčastnila.Kurz jsem tedy absolvovala až v roce 2015. Přinesl mi spoustu informací, nových kamarádek i zážitků.